OM UNIADEN

Uniaden är namnet på norra Sveriges bredaste arbetsmarknadsmässa som årligen arrangeras på Umeå universitet. Syftet med Uniaden är att utgöra en mötesplats för studenter och näringslivet. Studenterna får här under sin utbildningstid möjlighet att utforska vilka möjligheter som finns efter avslutad utbildning, möjligheter för exjobb, uppsatsskrivande, sommarjobb etc. Vår ambition är att studenterna ska utöka sitt nätverk under studietiden samt att få upp ögonen för vilka möjligheter som finns för dem efter examensdagen. Uniadens kärna är mässdagen som går av stapeln vecka 5 i januari varje år. Utöver själva mässdagen hålls under höstterminen och fram till mässdagen flera event, inspirerande gästföreläsningar och andra forum där studenterna vid Umeå universitet får chansen att lära känna några företag och organisationer lite bättre.

uniaden_cicle
massan

MÖTESPLATS

Uniaden vill duka fram ett smörgåsbord av möjligheter. Därför ser vi mässdagen som dagen då det är dags för både de företag som sluter upp på mässan och de studenter som besöker den att äntligen få ta del av varandras finesser. För att uppnå största möjliga utbud arrangerar vi kontinuerliga förevent, gästföreläsningar, kontaktsamtal och andra utvecklande kringaktiviteter på Umeå universitet. För vi vill att teknologerna, naturvetarna, designstudenterna, arkitekterna, ekonomerna, systemvetarna och personalvetarna ska veta hur de ska ta för sig när dörrarna till Norrlands bredaste mässa öppnar. Uniadens uppdrag är helt enkelt att möjliggöra en mötesplats där ett stort utbyte kan äga rum. Mässan och den avslutande banketten är belöningen. Både för de besökande företagen och för studenterna.

ÄGARFÖRENINGARNA

NTK

Umeå Naturvetar- och Teknologkår (NTK) är för de ca 4 000 studenter som läser vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. NTK:s uppgift är bland annat att bevaka studenternas intressen och rättigheter och förbättra deras kontakt med näringslivet. Som ett led i detta deltar NTK bland annat i ett nationellt samarbete med andra kårer och organisationer. Besök på www.ntk.umu.se eller www.facebook.com/NTKumea

ntk
hhus

HHUS

Vid Handelshögskolan i Umeå finns ca 1 500 studenter. Handelshögskolan i Umeå Studentförening (HHUS) är studentföreningen för alla ekonomstuderande och är en av de största ekonomföreningarna i Sverige. Inom föreningen arbetar ett stort antal drivna ekonomstudenter ideellt med bland annat marknadsföring, utbildningsbevakning, näringslivskontakter och studentaktiviteter i form av sport och nöjen. Besök på www.hhus.se

UMSYS

Umeå Systemvetarförening (UMSYS) verkar för en kvalitativ utbildning för studenterna på systemvetenskapliga programmet, samt de studenter som läser informatikkurser vid Umeå universitet. Genom styrelsemedlemskap i Sveriges förenade IT-studenter (SFITS) arbetar de för att stärka relationerna mellan landets IT-studenter och IT-företag. Besök på www.umsys.se eller www.facebook.com/umsys

umsys
plum

PLUM

Personalvetarprogrammet (PLUM) arbetar genom marknadsföring och samarbete med andra lärosätens för att stärka personalvetarnas roll och yrkesidentitet utåt mot arbetsgivarna. Personalvetarprogrammet är ett Beteendevetenskapligt program där tyngdpunkten ligger på ämnena pedagogik, psykologi och sociologi. Under utbildningen läser man även arbetsrätt och ekonomi. Besök på www.plum.nu

NYCKELBAND

Våra ägarföreningar representerar sammanlagt ca 6 000 studenter. Uniaden riktar sig till dessa studenter i första hand, även om andra studenter självklart är välkomna. Nedan har vi listat utbildningarna som finns inom våra fyra ägarföreningar (NTK, HHUS, PLUM och Umsys).

Under Uniaden kommer nyckelband att delas ut till alla besökare. Nyckelbanden har fem olika färger (samt en sjätte och sjunde, röd för koordinatorer respektive svart för projektgruppen) vilken ska matcha huvudinriktningen på ens studier. Förutom att alla besökare kommer få nyckelband, kommer även alla företag i katalogen samt på mässan vara uppmärkta efter samma färgsystem. Uppdelningen av programmen nedan kan enbart ses som en guide, vissa program ligger på gränsen mellan olika färger och gör att ditt önskemål av jobb kan göra att ett annat nyckelband passar dig bättre.

blue blue
orange blue

DESIGNHÖGSKOLAN

pink blue
green blue
purple blue