Trafikverket

Om oss

Vi gör Sverige närmare

Sverige är ett stort, avlångt och glest befolkat land. För att allt ska fungera måste vi kunna ta oss till varandra. Det handlar om allt från arbetspendling, släktkalas och matcher som ska spelas, till gods som ska levereras och tomater som ska hamna på tallriken. Här har Trafikverket en avgörande roll. Vi har ansvaret för att underhålla och rusta upp tiotusentals mil av järnväg, vägar och färjeförbindelser. Samtidigt utvecklar vi hela infrastrukturen genom innovativa lösningar som bidrar till att nå både klimatmålen och nollvisionen. Men framför allt ser vi till att korta avstånden mellan människor och företag. Mellan stad och land. Mellan generationer och landsändar. Och mellan dig och de som är viktiga för dig.

Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi planerar, bygger och underhåller statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer tänker vi vidare och bygger ett Sverige där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

Varför besöka oss i vår monter

Vi är en organisation med över 150 olika yrken inom olika verksamhetsområden och med många olika arbetsuppgifter. Hos oss finns det goda möjligheter att utvecklas och göra karriär. Framöver kommer vi att ha ett stort rekryteringsbehov och kanske är det just dig vi söker. Besök vår monter och passa på att ställa dina frågor till våra ambassadörer. Kanske har vi möjlighet att erbjuda dig en möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Vi ser fram emot att träffa dig!

Intresserad av

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • IT, Media & Design
 • Teknik
 • HRM

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Traineeplatser
 • Praktikplatser

Monterplats

Verksamma orter

 • Hela Sverige

Verksamma länder

 • Sverige

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  9000 i Sverige och 9000 i världen

  Kontakt

  Länkar