OBOS Sverige AB

Om oss

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra
varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och Kärnhem. Här har vi skapat
goda hem sedan 1927. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas
kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor
samt kommersiella byggnader och infrastruktur ingår i våra projekt.
Koncernen ägs av sina 420 000 medlemmar och det som gör OBOS unikt är
långsiktigheten och möjligheten att investera i mark och övrig verksamhet vilket
skapar trygghet för både kunder och medarbetare. Vi är idag ca 1100 medarbetare
fördelade på 8 st. distrikt över landet.
Inom distrikt Norr är vi ett tio-tal anställda och verkar i städerna Umeå, Örnsköldsvik,
Sundsvall, Östersund, Skellefteå och Luleå. Under de kommande åren planerar och
arbetar vi för att bygga 3 000 bostäder och lokaler i distriktet.

Varför besöka oss i vår monter

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt
samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv.
Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden.
Hos oss är dialogen om hur vi ska agera för att bidra till en trygg och hållbar värld
ständigt pågående. Vi står för det vi har sagt, vi är transparenta med det vi gör och vi
kan känna stolthet för vår verksamhet. Det får oss att sova gott om natten och det är
en grundbult i vårt varumärke.
Besök gärna vår hemsida obos.se för mer information om oss och våra
projekt.
Vår vision är att utveckla framtidens samhälle och uppfylla människors
bostadsdrömmar!
- Vi ses i vår monter!

Intresserad av

 • Teknik

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser

Monterplats

Verksamma orter

 • Hela Sverige.

Verksamma länder

 • Sverige, Norge, Danmark

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  2500 varav 1000 i Sverige

  Kontakt

  Länkar