AB Bostaden i Umeå

Om oss

AB Bostaden vill erbjuda det bästa boendet i Umeå, med långsiktig hållbarhet för människor, ekonomi och miljö. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag och den största uthyraren av lägenheter och studentbostäder i regionen. För närvarande är vi cirka 185 medarbetare och förvaltar cirka 15 000 lägenheter. Våra värdeord är öppenhet, omtanke, affärsmässighet och alla människors lika värde. Både hyresgäster och medarbetare ska känna stolthet, trygghet och gemenskap hos oss. Bostaden medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv plats för tillväxt och arbetar med konkreta åtgärder för en bättre miljö.

Intresserad av

 • Ekonomi
 • IT, Media & Design
 • Teknik
 • HRM

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser
 • Sommarjobb

Monterplats

Verksamma orter

 • Umeå

Verksamma länder

 • Sverige

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  185 varav 185 i Sverige

  Kontakt

  Länkar