Handelsbanken

Om oss

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder.

Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker, är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortiments-bankerna i Europa och har varje år under de senaste 45 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker.

Varför besöka oss i vår monter

Vi är ett företag med många möjligheter.
Vår idé om hur vi ska driva vår bank bygger på tilltro och respekt för individen. För dig som medarbetare innebär det ett stort förtroende med goda utvecklingsmöjligheter.

Att arbeta i Handelsbanken handlar främst om relationer med andra människor. Utan rätt medarbetare hjälper det inte hur bra produkterna eller tjänsterna är. När vi rekryterar nya medarbetare söker vi efter personer som delar bankens grundläggande värderingar. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare drivs av att sätta kunden främst, tycker om stort eget ansvar och vill ta egna initiativ.

I vår monter på mässdagen möter du representanter från Handelsbankens bankkontor, personalavdelning och IT-verksamhet.


Intresserad av

 • Ekonomi
 • IT, Media & Design

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser
 • Sommarjobb
 • Utlandsmöjligheter
 • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

 • Rikstäckande kontorsnät i Sverige, över 400 kontor.

Verksamma länder

 • Handelsbanken driver fullständig fullsortimentsbanksrörelse i Norden, Nederländerna och Storbritannien. Utöver dessa har banken kontor i 16 länder.

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  12000 varav i Sverige

  Kontakt

  Länkar