MFEX Mutual Funds Exchange AB

Om oss

MFEX, experter inom global fonddistribution, erbjuder en komplett lösning för fondhandel, rabattinsamling och leverans av fondinformation. Banker och andra distributörer av fonder använder MFEX för att få tillgång till världens största fondutbud med handel, rabatter och fondinformation från mer än 920 fondbolag och 72 000 fonder som MFEX samarbetar med.

Varför besöka oss i vår monter

MFEX vill nå ut lokalt och globalt utanför den finansiella världen där vi får en möjlighet att berätta om vår affärsidé, vision och den teknik som driver företaget framåt.

Vi är i mångt och mycket i framkanten av den finansiella teknologin där vi ständigt söker efter nya talanger som besitter den senaste kompetensen inom IT-världen.

Företaget är tekniktungt och lokalt i Umeå har vi ett utvecklingskontor på runt 20 personer som sysslar med programmering och kvalitetssäkrande av systemen.

Intresserad av

 • Ekonomi
 • IT, Media & Design
 • Teknik

Erbjuder

 • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

 • Umeå, Stockholm, London, Paris, Luxembourg, Singapore, Kuala Lumpur, Geneve, Madrid, Milano

Verksamma länder

 • Sverige, Luxembourg, England, Frankrike, Schweiz, Italien, Malaysia, Singapore, Spanien

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  80 i Sverige och 200 i världen

  Kontakt

  Länkar