Vattenfall AB

Om oss

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel. Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.

Varför besöka oss i vår monter

Besök Vattenfalls monter under UNIADEN och ta chansen att nätverka med medarbetare och chefer från olika delar av Vattenfall. Vid mötet med oss får du inte bara insyn i organisationen och vad som är aktuellt på Vattenfall just nu, utan också tips och råd kring utbildningsinriktningar och karriärmöjligheter på Vattenfall. Hos oss får du även chans att knyta värdefulla kontakter inför ett eventuellt examensarbete, sommarjobb, traineeplats eller en potentiell framtida anställning. Vi hoppas att vi ses i vår monter!

Intresserad av

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • Teknik

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Traineeplatser
 • Sommarjobb

TOM

Verksamma orter

 • Hela Sverige samt flera orter i våra övriga verksamma länder.

Verksamma länder

 • Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  30181 varav 8000 i Sverige

  Kontakt

  Länkar