Vattenfall AB

Om oss

Ett fossilfritt liv inom en generation


Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.
Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv.

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vi har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. När det gäller el och värme är Vattenfall verksamt inom alla länkar i värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. När det gäller gas består Vattenfalls verksamhet av försäljning. Dessutom bedriver vi energihandel. Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.


Ett fossilfritt liv inom en generation


Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv.

Varför besöka oss i vår monter

Besök Vattenfalls monter under UNIADEN och ta chansen att nätverka med medarbetare och chefer från olika delar av Vattenfall. Vid mötet med oss får du inte bara insyn i organisationen och vad som är aktuellt på Vattenfall just nu, utan också tips och råd kring utbildningsinriktningar och karriärmöjligheter på Vattenfall. Hos oss får du även chans att knyta värdefulla kontakter inför ett eventuellt examensarbete, sommarjobb, traineeplats eller en potentiell framtida anställning. Vi hoppas att vi ses i vår monter!

Intresserad av

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • Teknik

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Traineeplatser
 • Sommarjobb
 • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

 • Hela Sverige samt flera orter i våra övriga verksamma länder.

Verksamma länder

 • Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien.

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  30181 varav 8000 i Sverige

  Kontakt

  Länkar