Tyréns AB

Om oss

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Varför besöka oss i vår monter

Vi satsar målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Intresserad av

 • Naturvetenskap
 • Teknik

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser

Monterplats

Verksamma orter

 • Från Malmö i söder till Kiruna i norr

Verksamma länder

 • Sverige, Danmark, England, Litauen och Estland

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  2400 i Sverige och 2700 i världen

  Kontakt

  Länkar