Totalförsvarets Skyddscentrum

Om oss

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum med främsta uppgift att begränsa effekterna av massförstörelsevapen. De anställda är specialutbildade att hantera så kallade CBRN-händelser – incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Varför besöka oss i vår monter

Försvarsmakten är en arbetsgivare som står inför en stor tillväxt och detta gäller även Totalförsvarets Skyddscentrum med behov av civil såväl som militär personal. Anställda på SkyddC har en viktig uppgift som kan göra stor skillnad för många såväl nationellt som internationellt.

Intresserad av

  • Naturvetenskap

Erbjuder

  • Utlandsmöjligheter
  • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

  • Umeå

Antal anställda

190 i Sverige och i världen

Kontakt

Länkar