FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

Om oss

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Hos oss arbetar ca 1000 kompetenta medarbetare med varierande bakgrunder. Här finns allt från fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer till jurister, ekonomer och IT-tekniker.
FOI har experter inom ett stort antal tillämpningsområden som säkerhetspolitiska studier och analyser inom försvar och säkerhet, bedömning av olika typer av hot, system för ledning och hantering av kriser, skydd mot och hantering av farliga ämnen, IT-säkerhet och nya sensorers möjligheter. Några mer konkreta exempel på vad vi gör är:
-Skydd mot och detektion av explosivämnen
- Läsa undervattenssignaturer från fartyg i bräckta och kustnära vatten
-Mäta och skydda vid utsläpp av CBRN-ämnen*. Vi har dessutom ett av -Europas få säkerhetsklassade CBRN-laboratorier som har tillstånd att ta emot och undersöka alla farliga ämnen.
-Göra modelleringar av turbulenta flöden, som luftströmmar runt flygplan eller undervattensströmmar
-Ta fram metoder och verktyg för att anpassa samhälle till klimatförändringars konsekvenser.
-Strategiska och säkerhetspolitiska analyser inom ett stort antal geografiska områden, till exempel Asien och Afrika, men även tematiskt som krisberedskap, ekonomi och klimat.
-Långvarig forskning inom IT-säkerhet och människa-system-interaktion.

Varför besöka oss i vår monter

Det finns förmodligen lika många anledningar till att jobba på FOI som det finns anställda. En del gör det för att få jobba med ovanligt spännande saker tillsammans med ovanligt smarta kolleger. Andra för att det är omväxlande med stora möjligheter att påverka. En del vill arbeta internationellt. De flesta vill utveckla sig själva och sina idéer. Många tar vara på möjligheten att välja olika vägar under karriären.

Intresserad av

 • Ekonomi
 • Naturvetenskap
 • IT, Media & Design
 • Teknik
 • HRM

Erbjuder

 • Examensarbete
 • Praktikplatser
 • Utlandsmöjligheter
 • Tillsvidareanställning

Monterplats

Verksamma orter

 • Stockholm, Linköping och Umeå

Verksamma länder

 • Sverige

Verksamma världsdelar

 • Antal anställda

  880 varav 900 i Sverige

  Kontakt

  Länkar