UNIADEN SÖKER PROJEKTGRUPPEN 2020

Just nu söker Uniaden en del av projektgruppen 2020. Är du intresserad? Läs postbeskrivningarna nedan och ansök på: https://forms.gle/8dXBDrJFvx8z3FQc8
Poster som vi söker just nu är följande:

IT-ansvarig:

• Övergripande ansvar för webbkatalogen
• Ansvara för samt uppdatera Uniadens hemsida
• Leda och samordna arbetet i IT-teamet
• Ansvara för och administrera Uniadens anmälningssystem system
• Skapa anmälningsformulär inför Uniadens event och rekryteringar
• Ansvara för kontinuerlig uppdatering av Uniadens applikation

Mässansvarig:

• Ansvara för utformandet av mässområdet
• Att placera ut företagen på mässområdet och då särskilt ta hänsyn till huvudsamarbetspartners, ägarföreningarnas samarbetspartners samt företag som uttryckt missnöje tidigare år
• Leda mässkoordinatorerna och planera och delegeras deras arbetsuppgifter
• Ansvara för att ge informationsansvariga all mässinformation som bör finnas till företagsvärdarna i samband med värdmöten
• Boka lokaler och sköta kontakten med Akademiska hus, Eurest och vaktmästaren på Universum.
• Sköta kontakten med Mässhåkan som tillhandahåller allt uthyrningsmaterial
• Följa upp företagsvärdarnas arbete under ringningarna genom mässkoordinatorerna och information i Jexpo.

Logistikansvarig:

• Ansvara för bokning av hotell till förmånligt pris för företagsrepresentanter som deltar
• Ansvara för att boka de bilar som används i samband med mässan
• Huvudansvar för persontransporter, att upprätta ett bokningssystem och schema för dessa under mässdagen
• Ansvara för godshanteringen och logistiken kring denna
• Ordna med parkeringsplatser på campus under mässdagen

Eventansvarig:

• Ansvara för bokning av lunchföreläsaren under mässdagen
• Huvudansvarig för samtliga event under
• Ansvarar för välkomstafton/mingel dagen innan mässdagen
• Ansvarar för att avtalade event med huvudsamarbetspartners hålls
• Ansvarar för att samtliga event fyller ett syfte för Uniaden
• Att i samråd med vice projektledare ansvara för att eventen hålls inom uppsatt budget.
• Arrangera en mindre kick-off för engagerade

Loungeansvarig:

• Att övergripande ansvara för företagsloungen och loungevärdarna
• Ansvara för studentloungen under mässdagen
• I samråd med sponsoransvariga hitta företag för sponsring av studentsloungen

Bankettansvarig:

• Ansvara för att boka lokal eller plats där banketten hålls
• Ansvara för underhållning och ljud och ljus under kvällen
• Ansvara för den övergripande kontakten med den som tillhandahåller lokalen
• Ansvara för val av meny

Företagseventansvarig:

• Ansvara för bokning av företagsrelaterade event innan-, under- och efter mässdagen
• Huvudansvarig för samtliga företagsevent under året
• Ansvarar för Vakna med Uniaden
• Ansvarar för att avtalade event med huvudsamarbetspartners hålls
• Ansvarar för att samtliga företagsevent fyller ett syfte för Uniaden

Vice projektledare:

• Ansvara för den löpande ekonomin såsom bokföring, fakturahantering och budgetuppföljning.
• Ansvara för det dagliga arbetet med Uniaden i de fall projektledaren inte är tillgänglig (se arbetsbeskrivning för projektledaren)
• Ansvarar för administration och mötesprotokoll i samband med möten
• Ansvarar för specifik budgetuppföljning med berörda projektgruppsmedlemmar
• Stötta och agera bollplank åt projektledaren
• Att efter verksamhetsårets slut (innan 1 augusti) förbereda all dokumentation inför årsbokslutet och lämna över det till bokslutsfirman
• Administrera och hämta in utvärderingar från projektgruppens medlemmar i samband med resor till andra arbetsmarknadsmässor

FÖR DIG SOM STUDENT

Uniaden är den bredaste arbetsmarknadsdagen i Sverige sett till antalet utbildningar vi riktar oss till. Vi riktar oss främst till teknologer, ekonomer, systemvetare och studenter inom HR, IT, media och design. I år går Uniaden av stapeln den 29 januari mellan 09:00-15:00. Uniadens syfte är att fungera som en plattform där studenter och näringsliv kan mötas för att underlätta övergången från studier till arbetsliv. Utöver själva arbetsmarknadsdagen anordnar Uniaden ett flertal event, föreläsningar, workshops, hackathon etc. under höstterminen i syfte att öka kontakten mellan studenter och företag. Uniaden riktar sig inte enbart mot dig som studerar sista året utan vi riktar oss även mot er studenter som precis börjat studera vid universitetet. Oavsett om du studerar 1:a eller 5:e året vid Umeå universitet så tycker vi du ska ta tillfället i akt och mingla runt med företag under mässdagen för att ställa eventuella frågor som du kanske har eller varför inte mingla runt i syfte att få det där första sommarjobbet du alltid drömt om, exjobbet eller traineeplatsen.

På mässdagen kommer företag och organisationer på besök för att träffa just dig och dina klasskompisar. Vår förhoppning och ambition är att mässdagen ska leda till att ni studenter ska kunna knyta långsiktiga och personliga kontakter under dagen samt få ett utökat kontaktnät inför framtiden. Mässdagen är självklart också ett utmärkt tillfälle för er som studenter att undersöka möjligheten till att få ett sommarjobb, traineeplats, examensarbete, eller ställa frågor till de utställande företagen.

massan
engangera

ENGAGERA DIG I UNIADEN

Uniaden finns där för dig som student och det är tack vare er studenter som Uniaden årligen kan arrangera Sveriges bredaste arbetsmarknadsdag. I projektet Uniaden engagerar sig varje år cirka 200 studenter från ett flertal olika program. Projektet är det största årligt återkommande näringslivsprojektet vid Umeå universitet. Att vara engagerad i Uniaden innebär att du får otroliga erfarenheter av att arbeta i projektform, men också ett brett kontaktnät inför din övergång till arbetslivet. Du får även en fin merit på ditt CV och får möjligheten att träffa företagsrepresentanter. Men framförallt kommer du att ha kul under tiden du är engagerad! Vi söker engagerade studenter kontinuerligt under projektets gång. Du kan själv välja i vilken utsträckning du vill vara engagerad i Uniaden. De poster som du kan söka till i år är följande:

PROJEKTGRUPPEN

KOORDINATOR

FÖRETAGSVÄRD

ÖVRIGT

Utan alla engagerade studenter är det omöjligt att genomföra Uniaden år efter år – så vi behöver dig! Har du några frågor om de olika posterna, ansökningsdatum eller något annat så hör av dig till projektledare@uniaden.com. Håll också ögonen öppna på vår Facebooksida där vi kontinuerligt lägger ut information om projektet och när vi rekryterar.

EVENT

Uniaden styr flera olika event under året för er! Ni kan hitta allt från lunch- och frukost- föreläsningar till Luciamys och insamlingsevent. För att hitta våra nästkommande event och anmälan till de gå in på: www.uniaden.com/event.


epp
nyckelband

NYCKELBAND

För att underlätta för både företag och de studenter som besöker mässan så kommer mässan att vara färgkodad. Ni som studenter kommer att få nyckelband tilldelade under mässdagen med olika färger. De färger som ni blir tilldelad beror på vilket ämnesområde ni studerar inom. Företagets monter kommer även den att vara färgkodad och kommer att vara märkt med din färg som representerar den kompetens företaget söker. Syftet med färgkodningen av mässan är främst för att underlätta för företag för att se vilka studenter som kanske är lite extra intresserade av att prata med just er som studenter. Men färgkodningen underlättar även för er då ni kan besöka de företag som är färgkodad enligt färgen på era nyckelband. Mer information om vilka ämnesområden som har de olika färgerna går att hitta här.